Kód závodu     : 170408000
Název závodu    : Mistrovství a veteraniáda ČR v nočním OB
Datum konání    : 08.04.2017
Místo konání    : Rantířov
Pořadatel     : SJI - OK Jihlava
Použitá mapa    : Peklo
Ředitel závodu   : Dokulilová Eva
Hlavní rozhodčí  : Kratochvíl Martin
Stavitel trati   : Petráček Aleš
JURY        : Petr Bořánek, Roman Zbranek, Jiří Otrusina
Závěr       : Závodník Roman Siegl (MFP6700) podal protest proti své diskvalifikaci z důvodu chybějících záznamů 
           v čipu z kontrol č. 1-14, neboť se důvodně domníval, že vadná kontrola č. 155, kterou měl jako následující,
           vymazala tyto záznamy. Jury nařídila vyčíst data z dotčených kontrol a vzhledem k tomu, že krabičky obsahovaly
           záznam o průchodu závodníka všemi dotčenými kontrolami, protest byl uznán a Roman Siegl byl zařazen do výsledků.

Výsledky všech kategorií (bez mezičasů)

Výsledky jednotlivých kategorií včetně mezičasů :

D16    D18    D20    D21    D35    D40    D45    D50    D55    D60   

H16    H18    H20    H21    H35    H40    H45    H50    H55    H60    H65    H70   

T